سؤال ایران تصویر تماشا هنرپیشه ورزشگاه

سؤال: ایران تصویر تماشا هنرپیشه ورزشگاه استاديوم هنرپیشه زن بازی والیبال تیم ملی والیبال

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه حمایت همزمان جناحها از غلامی،یعنی مقبولیت او/ دانشجویان مخالف وزیرعلوم،شتابزده عمل کردند ، معین

وزارت علوم بعد از چند ماه وزير دار شد. پروسه معرفي تا انتصاب او با حواشي و انتقاداتي همراه بود. نظر شما در اين باره چيست؟

حمایت همزمان جناحها از غلامی،یعنی مقبولیت او/ دانشجویان مخالف وزیرعلوم،شتابزده عمل کردند ، معین

معین:حمایت همزمان جناحها از غلامی،یعنی مقبولیت او/ دانشجویان مخالف وزیرعلوم،شتابزده عمل کردند

عبارات مهم : سياسي

روزنامه اعتماد با مصطفی معین مصاحبه ای انجام داده است.

حمایت همزمان جناحها از غلامی،یعنی مقبولیت او/ دانشجویان مخالف وزیرعلوم،شتابزده عمل کردند ، معین

بخشی از این مصاحبه را می خوانید:

وزارت علوم بعد از چند ماه وزير دار شد. پروسه معرفي تا انتصاب او با حواشي و انتقاداتي همراه بود. نظر شما در اين باره چيست؟

وزارت علوم بعد از چند ماه وزير دار شد. پروسه معرفي تا انتصاب او با حواشي و انتقاداتي همراه بود. نظر شما در اين باره چيست؟

مي توان نگاهي ايده آلي داشت و گفت كه گزینش روحاني مطابق انتظار نبود ولی به نظر من بايد واقعيت ها را نيز در نظر گرفت. به نظر من توضيحات آقاي روحاني در مجلس توضيحات خوبي بود. با تاكيد بر اينكه از معيارهاي گزینش مورد نظر خود عدول نكرده هست، گفت كه گزينه هاي مختلفي پيشنهاد شده است ولی امكان معرفي آنها نبوده و نهايتا به دكتر غلامي رسيده هست. روحاني همچنين تاكيد كرد كه انتظار دارد غلامي همان ديدگاه هاي رييس جمهور را در دانشگاه پيگيري كند.

اما نمايندگان مجلس اغلب مي گفتند كه تعاملي در كار نبوده و قبل از آقاي غلامي هيچ گزينه اي به آنها معرفي نشده هست. فكر مي كنيد كنار رفتن گزينه هاي مناسب يكي بعد از ديگري قبل از معرفي به مجلس چه دليلي داشته است؟

به طور غيرشفاف اشاره كردند كه تناوب تصميم گيري قبل ازاينكه گزينه مورد نظر به مجلس معرفي شود، مانع شده است هست. به هر حال رهبري انقلاب در مورد چند وزارتخانه تاكيد ويژه دارند. يكي از اين وزارتخانه ها وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هست. معلوم مي شود كه مقدمات و مراحل قبل از مجلس، موجب مطرح نشدن گزينه هاي قبل از غلامي بوده است.

پس شما انتقاداتي كه از سوي جامعه دانشگاهي، فعالان سياسي و نمايندگان مجلس به آقاي غلامي شده است است را وارد نمي دانيد؟

حمایت همزمان جناحها از غلامی،یعنی مقبولیت او/ دانشجویان مخالف وزیرعلوم،شتابزده عمل کردند ، معین

انتظار نداشتم دانشجويان اين طور شتاب زده به انتقاد بپردازند. به اعتقاد من بايد با نگاه جامع تري برخورد كنند و ببينند كه وضعيت ساير دانشگاه ها چگونه هست. دانشجويان بايد بدانند كه اگر فضاي دانشگاه فضاي آزادانديشي، مشاركت، گفت وگو و وقت هاي برابر نيست و محدوديت هايي وجود دارد؛ اين فقط تخصیص داده شده است به دانشگاه آنها ندارد و متاسفانه در ساير دانشگاه ها نيز همين وضعيت كم و بيش وجود دارد. ارزيابي من از آقاي غلامي صرفا بر اساس يك تحليل سياسي نيست. بلكه بر اساس آشنایی ديرباز خودم از شخص آقاي غلامي، دانشگاه بوعلي و استان همدان است.

دكتر غلامي در دوران اصلاحات از خود من حكم داشت. بيش از ٦ سال دانشگاه بوعلي همدان را اداره كرد و طرح جامع دانشگاه را به آخر رساند. در واقع دانشگاه بوعلي را چندين درجه از نظر علمي بين دانشگاه هاي كشور ارتقا داد. آشنایی من متعلق به امروز و ديروز نيست و به آن وقت برمي گردد. به اضافه اينكه من تفاوت جدي بين وضع دانشگاه هاي متفاوت كشور نمي بينم. چه در پایتخت کشور عزیزمان ایران و چه در شهرستان ها پويايي و تحرك مورد نظر وجود ندارد و اين ناشي از آسيب هاي قبلي است كه هنوز هم كم و بيش ادامه دارد. بنابراين بايد عنوان را ريشه يابي و شرايط را آسيب شناسي كرد.

وزارت علوم بعد از چند ماه وزير دار شد. پروسه معرفي تا انتصاب او با حواشي و انتقاداتي همراه بود. نظر شما در اين باره چيست؟

به توضيحات آقاي روحاني در مجلس اشاره كرديد. فكر مي كنيد آیا آقاي روحاني نهايتا گزينه اي را براي وزارت علوم معرفي كردند كه ناگزير باشد در جلسه راي اعتماد بيش از نمايندگان مجلس خطاب به جامعه دانشگاهي صحبت كنند.

اتفاقا من هفته قبل از جلسه راي اعتماد، آقاي روحاني را به صحبت و گفت وگو با دانشگاهيان دعوت كرده بودم. در مصاحبه اي تاكيد داشتم كه مورد نیاز است آقاي روحاني با جامعه دانشگاهي وارد گفت وگو شود و علاوه بر معيارهاي انتخاب، راجع به محدويت هاي خود در اين زمينه صادقانه، براق و جدي توضيح دهد. روحاني بايد مي گفت كه چه تنگناهايي باعث شده است است تا وزير علوم اينقدر دير معرفي شود.

از ديدگاه دكتر معين، وزارت علوم نه تنها از وزارتخانه هايي مثل امورخارجه، اطلاعات و اقتصاد كمتر نيست بلكه مهم تر هست. اين يك تعصب علمي نيست و اين را با نگاه به آينده براي آنكه چشم انداز روشني از آينده داشته باشيم، مي گويم. آقاي روحاني بايد به دانشجويان توضيح دهد زيرا دانشجويان اعتبار او هستند. اين قشر در حمايت از روحاني در سال ٩٢ و ٩٦ پيشتاز بوده هست. بنابراين حق آنهاست كه توضيحات كافي و وافي را از رييس جمهورشان بشنوند و مجاب شوند. در آن مصاحبه تاكيد كرده بودم كه اين گفت وگو نه تنها موجب همراهي دانشگاه با رييس جمهور مي شود بلكه مي تواند در راي اعتماد نمايندگان نيز اثرگذار باشد.

حمایت همزمان جناحها از غلامی،یعنی مقبولیت او/ دانشجویان مخالف وزیرعلوم،شتابزده عمل کردند ، معین

روحاني در جلسه راي اعتماد چنين گفت وگويي داشت و همه تلاش خود را كرد كه طي چند دقيقه مقبوليت غلامي را افزايش دهند. به نظر شما موفق بود كه هم دانشگاه را همراه كند و هم در راي اعتماد نمايندگان اثرگذار باشد؟

قبل از صحبت در اين باره بايد از فراكسيون اميد انتقاد كنم كه نتوانستند پيرامون راي اعتماد به غلامي به جمع بندي برسند و نهايتا تصميم گيري را به عهده اعضا گذاشتند. به نظر من اگر تصميم مي گرفتند كه به غلامي راي هم ندهند بهتر از اين بود كه اين گونه عمل كنند. فراكسيون تبلور خرد جمعي در مجلس هست. مجلس نيز نهاد مقدسي متشكل از نمايندگان مردم هست، لذا انتظار مي رود بيشترين اطلاعات و تحليل ها را از شرايط دانشگاه ها داشته و به سوابق افراد دسترسي داشته باشند و بر اساس آنها به جمع بندي برسند.

يكي از موضوعاتي كه ترديد در مورد غلامي را بيشتر مي كرد حمايت اصولگرايان از او بود. حتي شاهد بوديم كه برخي از نمايندگان مخالف او نيز به همين مساله اشاره كرده و نتيجه مي گرفتند كه غلامي گزينه مناسبي نيست.

بر اساس تحليلي كه از شواهد و شناختي كه از فضاي سياسي ايران دارم اعتقاد دارم كه حمايت اصولگرايان از غلامي نوعي بهره گيري تاكتيكي از شرايط بود. با اين كار تلاش كرده اند كه هم وزير منتخب را به سوي خود جلب كنند و هم از اين وقت استفاده كردند تا تاثيرگذاري خود را نشان دهند. حتي اگر وزير پيشنهادي راي نمي آورد باز دولت تضعيف مي شد و اين به نفع اصولگرايان افراطي و دلواپسان بود.

پس يك معامله چندسر سود كردند.

به اعتقاد من با يك تير چند نشانه را نشانه گرفتند. از سويي درخواست کردند بگويند كه در مورد پرسشها فرهنگي و دانشگاهي حساس هستيم و موضع گيري مي كنيم. حمايت آنها هم مي تواند در عملكرد وزير بعد از راي آوري تاثير داشته باشد و هم ممكن است كه با حمايت خود موجب راي نياوردن يا افت آراي وزير پيشنهادي و نهايتا تضعيف دولت شوند.

همين طور هم شد.

بله، فكر مي كنيم تاحدودي اين طور بود و برخي اعضاي فراكسيون اميد با همين دليل به غلامي راي ندادند. اگر او راي نمي آورد نيز مي گفتند كه ما از شما حمايت كرديم ولی اصلاح طلبان و هواداران دولت به شما راي ندادند. به اعتقاد من حق اين بود كه كمي عميق تر به حمايت اصولگراها از غلامي نگاه مي كرديم ولی در عصر ارتباطات، اينترنت و فضاي مجازي هر موضع گيري سريعا گسترش پيدا مي كند و فضاسازي مي شود. به نظر من مجلس بايد خودش جهت دهنده باشد و نبايد از فضايي كه در يك مقطع خاص شكل مي گيرد، تاثير بگيرد. اين ضعف مجلس است.

منتقدان غلامي يك نگراني ديگر نيز داشتند. مي پرسيدند كه غلامي چطور مي تواند گستره وسيع حاميان از حداد عادل تا ظريفيان را راضي نگاه دارد. به نظر شما چطور مي تواند؟ اصلا ممكن است؟

معمولا شأن اقشار دانشگاهي و استادان باسابقه را فراتر از آن مي دانم كه با مسائل، سياسي برخورد كنند. اينكه توانسته است از اين سر طيف تا آن سر را با خود همراه كند مي توانيم حمل بر مقبوليت او كنيم و نه حمل بر سياسي كاري او. بنده اعتقاد هستم كه علم يك ميراث مشترك انساني هست. جوامع بشري نيز در ادوار متفاوت تاريخ در توليد علم كم وبيش نقش داشته اند. كشوري مثل ايران كه مهد تمدن دنيا بوده است و كشورهايي نيز مثل غربي ها كمتر ولی همه نقش داشته اند. دانشگاه نيز مركز علم هست، يك نهاد علمي ملي است و مركز تمركز نيروهاي يك جناح خاص نيست. بنابراين همه جناح هاي سياسي كشور دانشگاه را بايد از خود بدانند و از آن حمايت كنند تا كشور پيشرفت كند. نبايد از دانشگاه سرباز گيري و در مديريت آن دخالت كنند. دانشگاه نهادي مدني و مستقل است.

اتفاقا يكي از مباحث مورد تاكيد رييس جمهور در جلسه راي اعتماد همين مساله استقلال دانشگاه بود. استقلال يكي از ويژگي هاي سرشتي دانشگاه است و بايد به آن به عنوان نهادي مدني كه از سياست تاثيرپذير نيست، نگاه كنيم. دانشگاه جامعه كوچكي از فرهيختگان علمي يك جامعه بزرگ است كه مي تواند خودش را به صورت خودگردان و مستقل اداره كند. لذا اگر جناح هاي سياسي نيز دانشگاه را به عنوان يك نهاد ملي تلقي كنند، باعث ثبات مديريت در دانشگاه و وزارت علوم و تحقيقات و پيشرفت كشور مي شود.

واژه های کلیدی: سياسي | اعتماد | دانشگاه | دانشگاه | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs