سؤال ایران تصویر تماشا هنرپیشه ورزشگاه

سؤال: ایران تصویر تماشا هنرپیشه ورزشگاه استاديوم هنرپیشه زن بازی والیبال تیم ملی والیبال

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی سامانه دفاعی کشور عزیزمان ایران عنوان هیچ مذاکره‌ای نیست / عراقچی

معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه کشورمان: راجع به سیستم های دفاعی هیچ مذاکره ای با هیچ کسی نداریم.

سامانه دفاعی کشور عزیزمان ایران عنوان هیچ مذاکره‌ای نیست / عراقچی

عراقچی: سامانه دفاعی کشور عزیزمان ایران عنوان هیچ مذاکره ای نیست

عبارات مهم : ایران

معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه کشورمان: راجع به سیستم های دفاعی هیچ مذاکره ای با هیچ کسی نداریم.

به گزارش ایسنا، سید عباس عراقچی در دومین و آخرین روز حضور در پاریس جهت برگزاری چهارمین دور گفت و گوهای سیاسی کشور عزیزمان ایران و فرانسه در گفت وگویی اظهار کرد: امنیت ملی مهمترین عنوان جهت ماست و هیچ جای مذاکره و بحثی دراینباره وجود ندارد.

سامانه دفاعی کشور عزیزمان ایران عنوان هیچ مذاکره‌ای نیست / عراقچی

وی افزود: نگرانی ها راجع به پرسشها منطقه طبیعی است و ما در این باره مواضع کشورمان را تشریح می کنیم ولی عنوان تسلیحات دفاعی، برنامه های موشکی و دفاعی ما به هیچ وجه عنوان هیچ گونه مذاکره و بحثی نیست و این را خیلی صریح به طرف های فرانسوی هم گفتیم.

وی هم چنین از سفر قریب الوقوع وزیرامور خارجه فرانسه به کشور عزیزمان ایران خبر داد و گفت: سفر لودریان به زودی و در آینده نزدیک انجام می شود و تاریخ این سفر از طریق مجاری دیپلماتیک در حال تنظیم است.

معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه کشورمان: راجع به سیستم های دفاعی هیچ مذاکره ای با هیچ کسی نداریم.

معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه همچنین راجع به برنامه هایش در چهارمین دور گفت وگوهای سیاسی کشور عزیزمان ایران و فرانسه افزود: دیروز چهارشنبه چهارمین دور این گفت وگوها که به ابتکار دو مدیر جمهور از دو سال پیش شروع شده است است و هر شش ماه یکبار در پایتخت کشور عزیزمان ایران و پاریس برگزار می شود، بین بنده و دبیر کل وزارت امور خارجه فرانسه برگزار شد.

وی تاکید کرد: ما مباحث متنوعی از جمله روابط دوجانبه در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و همچنین بحث های منطقه ای را بررسی کردیم و در مجموع تبادل نظر و مشورت خوبی داشتیم.

وی با بیان این که «مواضع کشور عزیزمان ایران و فرانسه در عنوان برجام خیلی بهم نزدیک است»، افزود: در این دور از گفت وگوها همچنین راجع به پرسشها بین المللی به خاص بحث برجام و سیاست هایی که دولت آمریکا دارد، مشورت های خوبی انجام گرفت و همفکری های خوبی شد.

سامانه دفاعی کشور عزیزمان ایران عنوان هیچ مذاکره‌ای نیست / عراقچی

عراقچی همچنین راجع به حضورش در موسسه فرانسوی روابط بین الملل گفت: در این موسسه مطالعاتی، محور بحث برجام، نحوه واکنش‌ها آمریکا در برجام، نحوه اجرایی شدن برجام و اهداف این توافق بود که بحث خوب و مفصلی صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ما همچنین راجع به نوع ماهیت توافق برجام بحث های خوبی داشتیم و سئوالات زیادی راجع به این توافق و پرسشها منطقه ای پرسیده شد و ما هم سیاست های کشور عزیزمان ایران در منطقه را تشریح کردیم که در مجموع جلسه مفیدی بود.

معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه کشورمان: راجع به سیستم های دفاعی هیچ مذاکره ای با هیچ کسی نداریم.

واژه های کلیدی: ایران | عراقچی | فرانسه | امور خارجه | سامانه دفاعی | سید عباس عراقچی | وزیر امور خارجه | وزارت امور خارجه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs